Gratis bezorging in NL & BE*
Binnen 14 dagen omruilen
2 jaar garantie
Trust Pilot Google
0

OPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats AppOPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats App

OPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats AppOPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats App

Betaalmethoden

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

 

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd
  via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven
  begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen via de aangegeven methode op de Website
  van Ambiance Haarden. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke
  toestemming van Ambiance Haarden een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is
  Ambiance Haarden gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan
  te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper
  zijn de vorderingen van Ambiance Haarden op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ambiance Haarden heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten
  strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
  van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente. Ambiance Haarden kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de
  toerekening aanwijst. Ambiance Haarden kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
  de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de
  daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar
  verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een
  termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de
  betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
  kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet,
  alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ambiance Haarden zonder nadere
  ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste
  verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
  kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Ambiance Haarden meer of hogere kosten heeft gemaakt
  die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor
  vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening
  van Koper.

 

 
Bank transfer iDEAL PayPal Maestro KBC MasterCard Visa Bancontact SOFORT Banking Paysafecard Visa Electron Belfius American Express Giropay Gift card EPS Cartes Bancaires Klarna Pay Later

Uw account

Beheer hier uw account

Voor al uw vragen:

Bel ons

Bel ons

076 302 0004

E-mail

Email ons

[email protected]

Social media

Socials

4,5Review LogoWij scoren een 4,5 op Google

Ambiance Haarden

Nieuwe Haagdijk 8
4811 TD Breda
Nederland Bekijk op Google Maps

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking